תודה על הרשמתך לאירוע יום האישה "מחוברות באקדמיה".
פרטי המפגש וקישור לאירועים שנרשמת אליהם ישלחו בדוא"ל בימים הקרובים.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למשרד להוגנות מגדרית באוניברסיטה.